Máy bơm chữa cháy

Hiển thị 1–8 của 200 kết quả

Liên hệ báo giá - Thương hiệu: VNPY    
- Công suất: 7.5kW - 10HP    
- Lưu lượng: 21 - 78 m³/h    
- Cột áp: 37 - 24.5 m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: VNPY    
- Công suất: 11kW - 15HP    
- Lưu lượng: 24 - 72 m³/h    
- Cột áp: 51 - 32 m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: VNPY    
- Công suất: 15kW - 20HP    
- Lưu lượng: 24 - 78 m³/h    
- Cột áp: 58.1 - 38.8 m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 125HP - 75kW    
- Lưu lượng: 168 - 612 m³/h    
- Cột áp: 60.3 - 39.8 m    
- Xuất xứ: Lắp ráp tại Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 100HP - 75kW    
- Lưu lượng: 168 - 588 m³/h    
- Cột áp: 54.4 - 34.3 m    
- Xuất xứ: Lắp ráp tại Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 50HP - 37kW    
- Lưu lượng: 84 - 252 m³/h    
- Cột áp: 56 - 36.7 m    
- Xuất xứ: Lắp ráp tại Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 40HP - 30kW    
- Lưu lượng: 84 - 240 m³/h    
- Cột áp: 48.7 - 31.6 m    
- Xuất xứ: Lắp ráp tại Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 30HP - 22kW    
- Lưu lượng: 84 - 228 m³/h    
- Cột áp: 40.6 - 25.8 m    
- Xuất xứ: Lắp ráp tại Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    

Máy Bơm Chữa Cháy Chính Hãng, Có Kiểm Định

Máy bơm nước Thái Hưng Phát trân trọng giới thiệu tới quý khách các sản phẩm máy bơm chữa cháy, bơm cứu hỏa PCCC do công ty chúng tôi trực tiếp nhập khẩu và cung ứng ra thị trường.


Liên hệ báo giá - Thương hiệu: VNPY    
- Công suất: 7.5kW - 10HP    
- Lưu lượng: 21 - 78 m³/h    
- Cột áp: 37 - 24.5 m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: VNPY    
- Công suất: 11kW - 15HP    
- Lưu lượng: 24 - 72 m³/h    
- Cột áp: 51 - 32 m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: VNPY    
- Công suất: 15kW - 20HP    
- Lưu lượng: 24 - 78 m³/h    
- Cột áp: 58.1 - 38.8 m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: VNPY    
- Công suất: 220kW - 295HP    
- Lưu lượng: 300 - 1000 m³/h    
- Cột áp: 126.8 - 80 m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    


Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Tohatsu    
- Công suất: 30 kw (40,8 HP)    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Tohatsu    
- Công suất: 30kW (40.8PS)    
- Lưu lượng: 75 - 36 m³/h    
- Cột áp: 60 - 100 m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Tohatsu    
- Công suất: 44 kW (60PS)    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Tohatsu    
- Công suất: 8.6 kW (11.7PS)    
- Lưu lượng: 39 - 24 m³/h    
- Cột áp: 40 - 70 m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    


Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 125HP - 75kW    
- Lưu lượng: 168 - 612 m³/h    
- Cột áp: 60.3 - 39.8 m    
- Xuất xứ: Lắp ráp tại Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 100HP - 75kW    
- Lưu lượng: 168 - 588 m³/h    
- Cột áp: 54.4 - 34.3 m    
- Xuất xứ: Lắp ráp tại Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 50HP - 37kW    
- Lưu lượng: 84 - 252 m³/h    
- Cột áp: 56 - 36.7 m    
- Xuất xứ: Lắp ráp tại Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 40HP - 30kW    
- Lưu lượng: 84 - 240 m³/h    
- Cột áp: 48.7 - 31.6 m    
- Xuất xứ: Lắp ráp tại Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    


Liên hệ báo giá - Thương hiệu: HYUNDAI    
- Xuất xứ: Lắp ráp tại Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: HYUNDAI    
- Xuất xứ: Lắp ráp tại Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: HYUNDAI    
- Xuất xứ: Lắp ráp tại Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    


Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Stella    
- Công suất: 37kW - 50HP    
- Lưu lượng: 96 - 240 m3/h    
- Cột áp: 59.6 - 46.1 m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Stella    
- Công suất: 30kW - 40HP    
- Lưu lượng: 84 - 225 m3/h    
- Cột áp: 50.8 - 38.6 m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Stella    
- Công suất: 22.5kW - 30HP    
- Lưu lượng: 72 - 225 m3/h    
- Cột áp: 37.9 - 22.9 m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Stella    
- Công suất: 18.5kW - 25HP    
- Lưu lượng: 66 - 210 m3/h    
- Cột áp: 34.1 - 20.3 m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    


Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 3    
- Lưu lượng: 24 - 60 m³/h    
- Cột áp: 18 - 9 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 10HP - 7.5kW    
- Lưu lượng: 24 - 72 m³/h    
- Cột áp: 39 - 26 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara - Indonesia    
- Công suất: 75kW, 90kW, 110kW, 132kW    
- Lưu lượng: 120- 344 m³/h    
- Cột áp: 144.4 - 100 m    
- Xuất xứ: Lắp ráp tại Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara - Indonesia    
- Công suất: 37kW, 45kW, 55kW    
- Lưu lượng: 120- 327 m³/h    
- Cột áp: 91 - 68.1 m    
- Xuất xứ: Lắp ráp tại Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    


Liên hệ báo giá - Thương hiệu: VNPY    
- Công suất: 7.5kW - 10HP    
- Lưu lượng: 21 - 78 m³/h    
- Cột áp: 37 - 24.5 m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: VNPY    
- Công suất: 11kW - 15HP    
- Lưu lượng: 24 - 72 m³/h    
- Cột áp: 51 - 32 m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: VNPY    
- Công suất: 15kW - 20HP    
- Lưu lượng: 24 - 78 m³/h    
- Cột áp: 58.1 - 38.8 m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: HYUNDAI    
- Xuất xứ: Lắp ráp tại Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    

Máy bơm cứu hỏa là gì? Bao gồm những loại nào?

Máy bơm chữa cháy hay còn được gọi là máy bơm nước cứu hỏa, máy bơm PCCC, máy bơm phòng cháy chữa cháy là một loại máy bơm nước công suất lớn, có khả năng cung cấp lượng nước lớn một cách liên tục, thường được lắp đặt, sử dụng trong các hệ thống, phòng bơm chữa cháy.

Máy bơm chữa cháy | Báo giá Máy bơm PCCC chính hãng, có kiểm định

Một phòng bơm cứu hỏa cơ bản thường bao gồm:

  • 1 Bơm chữa cháy chính (thường là bơm chữa cháy điện)
  • 1 Bơm chữa cháy dự phòng ( Bơm chữa cháy Diesel hoặc bơm cứu hỏa chạy xăng), được sử dụng khi bơm PCCC chính có vấn đề, hoặc khi nguồn điện không hoạt động.
  • 1 Bơm bù áp chữa cháy
  • 1 Tủ điều khiển
  • 1 Bình tích áp

Trên thị trường có rất nhiều thương hiệu máy bơm nước chữa cháy khác nhau, công suất đa dạng dao động từ 10HP (tương ứng 7.5kW) tới  335HP (tương ứng 250kW). Nhưng phổ biến nhất vẫn là các dòng máy bơm chữa cháy 10HP, 15HP, 20HP, 30HP, 50HP, 80HP… đến từ thương hiệu Pentax, Ebara, VNPY, Tohatsu.

Tất cả các sản phẩm này đều đang được công ty Thái Hưng Phát chúng tôi nhập khẩu và phân phối chính hãng. Nếu Quý khách quan tâm tới các dòng sản phẩm này thì có thể liên hệ với chúng tôi  Hotline 0906 222 114 – 0899 222 911 – 0849 099 888 để được tư vấn và báo giá tốt nhất.

Thái Hưng Phát – Nhà cung cấp máy bơm PCCC chính hãng, uy tín, giá tốt

Bơm chữa cháy Thái Hưng Phát là đơn vị uy tín trên thị trường trên thị trường hiện nay, trong lĩnh  phân phối bơm cứu hỏa, bơm chữa cháy uy tín, số 1 Việt Nam. Cam kết bán hàng chính hãng với mức giá tốt nhất. Giá chiết khấu cao dành cho các đại lý, chủ đâu tư.

Đặc biệt, khi mua các sản phẩm bơm chữa cháy, bơm cứu hỏa PCCC tại Thái Hưng Phát, Quý khách sẽ được chúng tôi cam kết như :

  • Cam kết đảm bảo hàng chất lượng máy bơm là hàng chính hãng, chất lượng cao
  • Hỗ trợ tư vấn, báo giá hoàn toàn miễn phí. Tư vấn, phục vụ 24/7.
  • Hỗ trợ vận chuyển giao hàng trong phạm vị toàn quốc.
  • Giá cạnh tranh, chiết khấu cao, đi kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Máy bơm chữa cháy | Báo giá Máy bơm PCCC chính hãng, có kiểm định

Công ty Cổ Phần Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu Thái Hưng Phát