Máy bơm trục đứng CNP

Hiển thị 9–16 của 72 kết quả

Liên hệ báo giá - Thương hiệu: CNP    
- Công suất: 1HP - 0.75kW    
- Lưu lượng: 1 - 3.5 m³/h    
- Cột áp: 63 - 28 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: CNP    
- Công suất: 5.5HP - 4kW    
- Lưu lượng: 1.5 - 7 m³/h    
- Cột áp: 211 - 108 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: CNP    
- Công suất: 4HP - 3kW    
- Lưu lượng: 1.5 - 7 m³/h    
- Cột áp: 152 - 78 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: CNP    
- Công suất: 4HP - 3kW    
- Lưu lượng: 1.5 - 7 m³/h    
- Cột áp: 136 - 68 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: CNP    
- Công suất: 3HP - 2.2kW    
- Lưu lượng: 1.5 - 7 m³/h    
- Cột áp: 114 - 58 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: CNP    
- Công suất: 3HP - 2.2kW    
- Lưu lượng: 1.5 - 7 m³/h    
- Cột áp: 96 - 48 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: CNP    
- Công suất: 1.5HP - 1.1kW    
- Lưu lượng: 1.5 - 7 m³/h    
- Cột áp: 47 - 23 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: CNP    
- Công suất: 10HP - 7.5kW    
- Lưu lượng: 5- 12 m³/h    
- Cột áp: 208 - 135 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng