Máy bơm trục đứng CNP

Hiển thị 25–32 của 72 kết quả

Liên hệ báo giá - Thương hiệu: CNP    
- Công suất: 15HP - 11kW    
- Lưu lượng: 7 - 16 m³/h    
- Cột áp: 192.5 - 115 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: CNP    
- Công suất: 15HP - 11kW    
- Lưu lượng: 7 - 16 m³/h    
- Cột áp: 168 - 100 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: CNP    
- Công suất: 10HP - 7.5kW    
- Lưu lượng: 7 - 16 m³/h    
- Cột áp: 143.5 - 86 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: CNP    
- Công suất: 10HP - 7.5kW    
- Lưu lượng: 7 - 16 m³/h    
- Cột áp: 120 - 72 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: CNP    
- Công suất: 7.5HP - 5.5kW    
- Lưu lượng: 7 - 16 m³/h    
- Cột áp: 95.5 - 56 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: CNP    
- Công suất: 20HP - 15kW    
- Lưu lượng: 8 - 22 m³/h    
- Cột áp: 222 - 140 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: CNP    
- Công suất: 20HP - 15kW    
- Lưu lượng: 8 - 22 m³/h    
- Cột áp: 194 - 122 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: CNP    
- Công suất: 15HP - 11kW    
- Lưu lượng: 8 - 22 m³/h    
- Cột áp: 166 - 105 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng