Máy bơm trục đứng CNP

Hiển thị 33–40 của 72 kết quả

Liên hệ báo giá - Thương hiệu: CNP    
- Công suất: 15HP - 11kW    
- Lưu lượng: 8 - 22 m³/h    
- Cột áp: 138 - 87 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: CNP    
- Công suất: 10HP - 7.5kW    
- Lưu lượng: 8 - 22 m³/h    
- Cột áp: 110 - 70 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: CNP    
- Công suất: 5.5HP - 4kW    
- Lưu lượng: 8 - 22 m³/h    
- Cột áp: 54 - 34 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: CNP    
- Công suất: 25HP - 18.5kW    
- Lưu lượng: 10 - 28 m³/h    
- Cột áp: 234 - 145 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: CNP    
- Công suất: 20HP - 15kW    
- Lưu lượng: 10 - 28 m³/h    
- Cột áp: 192 - 119 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: CNP    
- Công suất: 20HP - 15kW    
- Lưu lượng: 10 - 28 m³/h    
- Cột áp: 164 - 102 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: CNP    
- Công suất: 15HP - 11kW    
- Lưu lượng: 10 - 28 m³/h    
- Cột áp: 136 - 85 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: CNP    
- Công suất: 15HP - 11kW    
- Lưu lượng: 10 - 28 m³/h    
- Cột áp: 109 - 67 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng