Máy bơm trục đứng CNP

Hiển thị 49–56 của 72 kết quả

Liên hệ báo giá - Thương hiệu: CNP    
- Công suất: 20HP - 15kW    
- Lưu lượng: 16 - 40 m³/h    
- Cột áp: 126 - 67 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: CNP    
- Công suất: 15HP - 11kW    
- Lưu lượng: 16 - 40 m³/h    
- Cột áp: 108 - 57 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: CNP    
- Công suất: 15HP - 11kW    
- Lưu lượng: 16 - 40 m³/h    
- Cột áp: 90 - 47 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: CNP    
- Công suất: 60HP - 45kW    
- Lưu lượng: 16 - 40 m³/h    
- Cột áp: 289 - 190 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: CNP    
- Công suất: 60HP - 45kW    
- Lưu lượng: 16 - 40 m³/h    
- Cột áp: 263 - 173 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: CNP    
- Công suất: 50HP - 37kW    
- Lưu lượng: 16 - 40 m³/h    
- Cột áp: 238 - 155 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: CNP    
- Công suất: 50HP - 37kW    
- Lưu lượng: 16 - 40 m³/h    
- Cột áp: 214 - 140 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: CNP    
- Công suất: 40HP - 30kW    
- Lưu lượng: 16 - 40 m³/h    
- Cột áp: 190 - 124 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng