Máy bơm trục đứng CNP

Hiển thị 57–64 của 72 kết quả

Liên hệ báo giá - Thương hiệu: CNP    
- Công suất: 30HP - 22kW    
- Lưu lượng: 16 - 40 m³/h    
- Cột áp: 143 - 93 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: CNP    
- Công suất: 25HP - 18.5kW    
- Lưu lượng: 16 - 40 m³/h    
- Cột áp: 119 - 78 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: CNP    
- Công suất: 20HP - 15kW    
- Lưu lượng: 16 - 40 m³/h    
- Cột áp: 95 - 62 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: CNP    
- Công suất: 60HP - 45kW    
- Lưu lượng: 30 - 80 m³/h    
- Cột áp: 215 - 123 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: CNP    
- Công suất: 60HP - 45kW    
- Lưu lượng: 30 - 80 m³/h    
- Cột áp: 193 - 112 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: CNP    
- Công suất: 50HP - 37kW    
- Lưu lượng: 30 - 80 m³/h    
- Cột áp: 164- 95 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: CNP    
- Công suất: 40HP - 30kW    
- Lưu lượng: 30 - 80 m³/h    
- Cột áp: 136 - 78 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: CNP    
- Công suất: 30HP - 22kW    
- Lưu lượng: 30 - 80 m³/h    
- Cột áp: 107 - 61 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng