Máy bơm chân không Forerun

Hiển thị tất cả 6 kết quả

Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Forerun    
- Công suất: 2HP - 1.5kW    
- Lưu lượng: 3 - 24 m³/h    
- Cột áp: 20 - 10 m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Forerun    
- Công suất: 1.5HP - 1.1kW    
- Lưu lượng: 3 - 24 m³/h    
- Cột áp: 16 - 7.5 m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Forerun    
- Công suất: 2HP - 1.5kW    
- Lưu lượng: 0.6 - 9.6 m³/h    
- Cột áp: 48 - 22 m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Forerun    
- Công suất: 1.5HP - 1.1kW    
- Lưu lượng: 0.6 - 9.6 m³/h    
- Cột áp: 40 - 15 m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Forerun    
- Công suất: 1HP - 0.75kW    
- Lưu lượng: 0.3 - 4.8 m³/h    
- Cột áp: 44 - 19 m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Forerun    
- Công suất: 0.5HP - 400W    
- Lưu lượng: 0.3 - 3 m³/h    
- Cột áp: 32 - 13 m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng