Máy bơm lưu lượng Forerun

Hiển thị 1–8 của 9 kết quả

Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Forerun    
- Công suất: 3HP - 2.2kW    
- Lưu lượng: 12 - 72 m³/h    
- Cột áp: 18.1 - 6 m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Forerun    
- Công suất: 4HP - 3kW    
- Lưu lượng: 12 - 72 m³/h    
- Cột áp: 18.8 - 8.2 m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Forerun    
- Công suất: 4HP - 3kW    
- Lưu lượng: 12 - 72 m³/h    
- Cột áp: 18.8 - 8.2 m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Forerun    
- Công suất: 2HP - 1.5kW    
- Lưu lượng: 12 - 66m³/h    
- Cột áp: 14.5 - 5 m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Forerun    
- Công suất: 3HP - 2.2kW    
- Lưu lượng: 12 - 72 m³/h    
- Cột áp: 18.1 - 6 m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Forerun    
- Công suất: 2HP - 1.5kW    
- Lưu lượng: 6 - 30 m³/h    
- Cột áp: 22 - 10 m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Forerun    
- Công suất: 1.5HP - 1.1kW    
- Lưu lượng: 6 - 30 m³/h    
- Cột áp: 19.2 - 7.5 m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Forerun    
- Công suất: 1HP - 0.74kW    
- Lưu lượng: 6 - 30 m³/h    
- Cột áp: 13.2 - 05 m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng