Máy bơm nước Forerun

Hiển thị 25–32 của 75 kết quả

Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Forerun    
- Công suất: 5HP - 3.7kW    
- Lưu lượng: 18 - 132 m³/h    
- Cột áp: 18.3 -.05 m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Forerun    
- Công suất: 3HP - 2.2kW    
- Lưu lượng: 18 - 24 m³/h    
- Cột áp: 30 - 16 m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Forerun    
- Công suất: 4HP - 3kW    
- Lưu lượng: 6 - 27 m³/h    
- Cột áp: 37 - 20 m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Forerun    
- Công suất: 4HP - 3kW    
- Lưu lượng: 2.4 - 12 m³/h    
- Cột áp: 66 - 40 m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Forerun    
- Công suất: 2HP - 1.5kW    
- Lưu lượng: 24 - 13 m³/h    
- Cột áp: 6 - 21 m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Forerun    
- Công suất: 2HP - 1.5kW    
- Lưu lượng: 1.2 - 9.6 m³/h    
- Cột áp: 56 - 26 m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Forerun    
- Công suất: 3HP - 2.2kW    
- Lưu lượng: 1.2 - 10.8 m³/h    
- Cột áp: 66.5 - 28 m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Forerun    
- Công suất: 4HP - 3kW    
- Lưu lượng: 12 - 72 m³/h    
- Cột áp: 18.8 - 08 m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng