Máy Bơm nước Pentax

Hiển thị 1–8 của 214 kết quả

Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 5.5HP - 4kW    
- Lưu lượng: 2.4 - 8.4 m³/h    
- Cột áp: 128 - 83 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 1.8HP - 1350W    
- Lưu lượng: 3 - 18 m³/h    
- Cột áp: 9.8 - 3.5 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 4HP - 3kW    
- Lưu lượng: 2.4 - 8.4 m³/h    
- Cột áp: 101 - 62.4 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 3.5HP - 2.6kW    
- Lưu lượng: 2.4 - 8.4 m³/h    
- Cột áp: 88 - 56.2 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 3HP - 2.2kW    
- Lưu lượng: 2.4 - 10.2 m³/h    
- Cột áp: 71.5 - 26.7 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 2HP - 1.5kW    
- Lưu lượng: 1.8 - 8.4 m³/h    
- Cột áp: 73.6 -12.5 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 3HP - 2.2kW    
- Lưu lượng: 1.8 - 8.4 m³/h    
- Cột áp: 103.9 - 21 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 5.5HP - 4kW    
- Lưu lượng: 9 - 42m³/h    
- Cột áp: 34.9 – 23.4 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    

Danh Sách Các Sản Phẩm Máy Bơm Pentax Được Tìm Mua Nhiều Nhất

Máy bơm Pentax là một trong những dòng máy bơm nước luôn nằm top những sản phẩm máy bơm được tìm mua nhiều nhất. Dưới đây, Thái Hưng Phát xin gửi tới Quý khách danh sách các dòng bơm Pentax phổ biến nhất trên thị trường hiện nay. Mời Quý khách cùng tham khảo.


Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 125HP - 90kW    
- Lưu lượng: 168 - 612 m³/h    
- Cột áp: 60.3 - 39.8 m    
- Xuất xứ: Lắp ráp tại Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 100HP - 75kW    
- Lưu lượng: 168 - 588 m³/h    
- Cột áp: 54.4 - 34.3 m    
- Xuất xứ: Lắp ráp tại Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 50HP - 37kW    
- Lưu lượng: 84 - 252 m³/h    
- Cột áp: 56 - 36.7 m    
- Xuất xứ: Lắp ráp tại Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 40HP - 30kW    
- Lưu lượng: 84 - 240 m³/h    
- Cột áp: 48.7 - 31.6 m    
- Xuất xứ: Lắp ráp tại Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    


Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 5.5HP - 4kW    
- Lưu lượng: 9 - 42m³/h    
- Cột áp: 34.9 – 23.4 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 50HP - 37kW    
- Lưu lượng: 96 - 330 m³/h    
- Cột áp: 45.1 – 31.9 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 40HP - 30kW    
- Lưu lượng: 96 - 330 m³/h    
- Cột áp: 40.7 – 25.7 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 40HP - 30kW    
- Lưu lượng: 84 - 225 m³/h    
- Cột áp: 54.5 – 38.5 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    


Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 5.5HP - 4kW    
- Lưu lượng: 2.4 - 8.4 m³/h    
- Cột áp: 128 - 83 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 4HP - 3kW    
- Lưu lượng: 2.4 - 8.4 m³/h    
- Cột áp: 101 - 62.4 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 3.5HP - 2.6kW    
- Lưu lượng: 2.4 - 8.4 m³/h    
- Cột áp: 88 - 56.2 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 3HP - 2.2kW    
- Lưu lượng: 2.4 - 10.2 m³/h    
- Cột áp: 71.5 - 26.7 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    


Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 1.8HP - 1350W    
- Lưu lượng: 3 - 18 m³/h    
- Cột áp: 9.8 - 3.5 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 0.5HP - 400W    
- Lưu lượng: 1.2 - 7.2 m³/h    
- Cột áp: 8.5 - 2.6 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 10HP - 7.5kW    
- Lưu lượng: 12 - 54 m³/h    
- Cột áp: 49.8 - 19.7 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 1.8HP - 1350W    
- Lưu lượng: 3 - 18 m³/h    
- Cột áp: 10.4 - 5.7 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    


Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 20HP - 15kW    
- Lưu lượng: 24 - 54 m³/h    
- Cột áp: 176-90 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 20HP - 15kW    
- Lưu lượng: 24 - 54 m³/h    
- Cột áp: 117-60 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 15HP - 11kW    
- Lưu lượng: 24 - 54 m³/h    
- Cột áp: 88-45 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 20HP - 15kW    
- Lưu lượng: 18 - 48 m³/h    
- Cột áp: 133-43 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    


Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 1HP - 0.75kW    
- Lưu lượng: 0.3 - 3 m³/h    
- Cột áp: 61 - 18 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 1HP - 0.75kW    
- Lưu lượng: 1.2 - 5.4 m³/h    
- Cột áp: 32.5 - 25 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 0.5HP - 400W    
- Lưu lượng: 0.3 - 2.4 m³/h    
- Cột áp: 35 - 5 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 0.5HP - 400W    
- Lưu lượng: 0.3 - 2.4 m³/h    
- Cột áp: 35 - 5 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    


Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 2HP - 1.5kW    
- Lưu lượng: 6 - 27 m³/h    
- Cột áp: 25.9-10.6 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 1.5HP - 1.1kW    
- Lưu lượng: 6 - 27 m³/h    
- Cột áp: 23.9-7.8 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 5.5HP - 4kW    
- Lưu lượng: 36 - 96 m³/h    
- Cột áp: 17.3 - 10 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 4HP - 3kW    
- Lưu lượng: 15 - 60 m³/h    
- Cột áp: 21.5 - 13.5 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    


Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 1.5HP - 1.1kW    
- Lưu lượng: 3.6 - 14.4 m³/h    
- Cột áp: 32.5 - 10.7 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 1.2HP - 880W    
- Lưu lượng: 2.4 - 10.8 m³/h    
- Cột áp: 33.9 - 10 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 2HP - 1.5kW    
- Lưu lượng: 1.8 - 8.4 m³/h    
- Cột áp: 75.5 - 21 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 1.5HP - 1.1kW    
- Lưu lượng: 1.8 - 8.4 m³/h    
- Cột áp: 53.4 - 14 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    


Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 50HP - 37kW    
- Lưu lượng: 84 - 252 m³/h    
- Cột áp: 56 - 36.7 m    
- Xuất xứ: Lắp ráp tại Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 75HP - 55kW    
- Lưu lượng: 108 - 360 m³/h    
- Cột áp: 62.2 - 42.5 m    
- Xuất xứ: Lắp ráp tại Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 125HP - 90kW    
- Lưu lượng: 168 - 612 m³/h    
- Cột áp: 60.3 - 39.8 m    
- Xuất xứ: Lắp ráp tại Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 100HP - 75kW    
- Lưu lượng: 168 - 588 m³/h    
- Cột áp: 54.4 - 34.3 m    
- Xuất xứ: Lắp ráp tại Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    

Máy bơm nước Pentax – Sản phẩm máy bơm thương hiệu nổi tiếng của Italy

Máy bơm Pentax là dòng máy bơm nước được nhập khẩu chính hãng từ Italy. Đây là dòng máy bơm luôn nằm trong top các sản phẩm được người sử dụng tin dùng và tìm mua nhiều nhất bởi chất lượng của nó thuộc hạng cao trong các thương hiệu bơm nổi tiếng thế giới. Trong thị trường Việt Nam thì thương hiệu Pentax có mức uy tín cao đối với người mua.

 Máy bơm Pentax | Báo giá Máy bơm nước Pentax nhập khẩu từ Ý

Các sản phẩm máy bơm nước đến từ thương hiệu Pentax thường nhận được đánh giá cao từ phía người sử dụng bởi những ưu điểm tuyệt vời về chất lượng và hiệu suất làm việc cao, đem lại lợi ích rõ rệt cho người dùng.

Ngoài ra dòng máy bơm nước Italy này còn rất được ưa chuộng trong thế giới máy bơm bởi những ưu điểm khác như:

Các ưu điểm nổi bật của dòng máy bơm nước Pentax

  • Hoạt động tiết kiệm điện năng, giảm thiểu chi phí sử dụng.
  • Tốc độ bơm nước của máy bơm cao và lưu lượng nước của máy lớn.
  • Máy có thể hoạt động trong nhiều giờ đồng hồ với hiệu suất làm việc rất tốt.
  • Hoạt động bền bỉ với động cơ ổn định, không bị rung lắc, độ ồn thấp.
  • Máy có cấu tạo chắc chắn độ bền của cao, có thể hoạt động với nhiều dạng môi trường khác nhau.
  • Sản phẩm thường được bảo hành chính hãng uy tín tại các đơn vị phân phối chính hãng.

Thái Hưng Phát – Đại lý phân phối máy bơm nước Pentax chính hãng

Trên thị trường hiện nay, có rất nhiều đại lý phân phối bơm Pentax với đủ mọi tùy chọn model, công suất khác nhau. Tuy nhiên nên mua bơm Pentax nhập khẩu ở đâu uy tín, chất lượng thì vẫn còn là câu hỏi đau đầu của nhiều người.

Công ty Cổ Phần Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu Thái Hưng Phát hiện đang là đại lý phân phối ủy quyền các sản phẩm bơm Pentax tại thị trường Việt Nam. Đây là một trong những địa chỉ đáng tin cậy mà khách hàng có thể tìm đến khi có nhu cầu mua bơm Pentax nhập khẩu chính hãng.

Mua bơm Pentax tại Thái Hưng Phát, Quý khách sẽ được nhân viên của Thái Hưng Phát tư vấn tận tình về từng dòng sản phẩm sao cho phù hợp với nhu cầu sử dụng và khả năng tài chính của mình.

Bên cạnh đó, Khách hàng có thể hoàn toàn an tâm bởi sản phẩm Pentax do Thái Hưng Phát cung cấp sẽ có đầy đủ giấy tờ CO, CQ, tem chống hàng giả, hóa đơn đi kèm. Chúng tôi cũng sẽ bảo hành sản phẩm trong 12 tháng.

Ngoài ra, bạn có thể trực tiếp liên hệ để được chúng tôi hỗ trợ về bơm cho công trình của bạn.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ Phần Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu Thái Hưng Phát