Máy bơm giếng khoan Pentax

Hiển thị 17–24 của 24 kết quả

Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 4HP - 3kW    
- Lưu lượng: 4.8-12 m³/h    
- Cột áp: 106-43 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 3HP - 2.2kW    
- Lưu lượng: 4.8-12 m³/h    
- Cột áp: 81-33 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 2HP - 1.5kW    
- Lưu lượng: 4.8-12 m³/h    
- Cột áp: 56-23 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 4HP - 3kW    
- Lưu lượng: 2.4-9.6 m³/h    
- Cột áp: 138-58 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 3HP - 2.2kW    
- Lưu lượng: 2.4-9.6 m³/h    
- Cột áp: 102-43 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 2HP - 1.5kW    
- Lưu lượng: 2.4-9.6 m³/h    
- Cột áp: 78-33 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 1.5HP - 1.1kW    
- Lưu lượng: 2.4-9.6 m³/h    
- Cột áp: 54-23 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 1HP - 0.75kW    
- Lưu lượng: 2.4-9.6 m³/h    
- Cột áp: 36-15 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng