Máy bơm trục đứng Pentax

Hiển thị 17–24 của 35 kết quả

Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 5.5HP - 4kW    
- Lưu lượng: 1.8 - 7.2 m³/h    
- Cột áp: 194.4 - 102.1 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 4.5HP - 3.3kW    
- Lưu lượng: 1.8 - 7.2 m³/h    
- Cột áp: 172.5 - 92.1 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 4HP - 3kW    
- Lưu lượng: 1,8 - 7,2 m³/h    
- Cột áp: 151,2 - 79,6 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 4HP - 3kW    
- Lưu lượng: 0.6 - 4.8 m³/h    
- Cột áp: 196 - 75.4 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 3.8HP - 2.8kW    
- Lưu lượng: 0.6 - 4.9 m³/h    
- Cột áp: 170.2-65.2 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 5.5HP - 4kW    
- Lưu lượng: 2,4 - 10,8 m³/h    
- Cột áp: 120.1 - 55.4 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 4HP - 3kW    
- Lưu lượng: 2,4 - 10,8 m³/h    
- Cột áp: 93.3 - 33 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 3HP - 2.2kW    
- Lưu lượng: 2,4 - 10,8 m³/h    
- Cột áp: 70 - 26 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng