Máy bơm nước thải

Hiển thị 1–8 của 369 kết quả

Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 1.8HP - 1350W    
- Lưu lượng: 3 - 18 m³/h    
- Cột áp: 9.8 - 3.5 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Stella    
- Công suất: 3HP - 2.2kW    
- Lưu lượng: 9 m³/h    
- Cột áp: 22 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Daphovina    
- Công suất: 2HP - 1.5kW    
- Lưu lượng: Max 18m³/h    
- Cột áp: Max 32m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 2HP - 1.5kW    
- Lưu lượng: 6 - 42 m³/h    
- Cột áp: 12.5 - 1.6 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Stella    
- Công suất: 5.5kW - 7.5HP    
- Lưu lượng: 150 m³/h    
- Cột áp: 6 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Stella    
- Công suất: 90kW - 122HP    
- Lưu lượng: 750 - 830 m³/h    
- Cột áp: 25 - 60 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Stella    
- Công suất: 11kW - 15HP    
- Lưu lượng: 80 - 212 m³/h    
- Cột áp: 20 - 28 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Stella    
- Công suất: 15kW - 20HP    
- Lưu lượng: 80 - 222 m³/h    
- Cột áp: 25 - 36 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    

Top Máy Bơm Chìm Nước Thải Được Tìm Mua Nhiều Nhất

Máy bơm chìm nước thải luôn là một trong những dòng máy bơm mà được nhiều khách hàng tìm mua nhất. Dưới đây, là danh sách Top máy bơm chìm nước thải được tìm kiếm nhiều nhất. Mời Quý khách cùng tham khảo.


Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Stella    
- Công suất: 3HP - 2.2kW    
- Lưu lượng: 9 m³/h    
- Cột áp: 22 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Stella    
- Công suất: 5.5kW - 7.5HP    
- Lưu lượng: 150 m³/h    
- Cột áp: 6 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Stella    
- Công suất: 90kW - 122HP    
- Lưu lượng: 750 - 830 m³/h    
- Cột áp: 25 - 60 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Stella    
- Công suất: 11kW - 15HP    
- Lưu lượng: 80 - 212 m³/h    
- Cột áp: 20 - 28 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    


Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 1.8HP - 1350W    
- Lưu lượng: 3 - 18 m³/h    
- Cột áp: 9.8 - 3.5 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 0.5HP - 400W    
- Lưu lượng: 1.2 - 7.2 m³/h    
- Cột áp: 8.5 - 2.6 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 10HP - 7.5kW    
- Lưu lượng: 12 - 54 m³/h    
- Cột áp: 49.8 - 19.7 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 1.8HP - 1350W    
- Lưu lượng: 3 - 18 m³/h    
- Cột áp: 10.4 - 5.7 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    


Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 2HP - 1.5kW    
- Lưu lượng: 6 - 42 m³/h    
- Cột áp: 12.5 - 1.6 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 1.5HP - 1.1kW    
- Lưu lượng: 6 - 36 m³/h    
- Cột áp: 10.2 - 2.1 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 2HP - 1.5kW    
- Lưu lượng: 9 - 33 m³/h    
- Cột áp: 15.8 - 5.3 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 2HP - 1.5kW    
- Lưu lượng: 1.2 - 21.6 m³/h    
- Cột áp: 18.4 - 5 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Firmly    
- Công suất: 30HP - 22kW    
- Lưu lượng: 30 - 510 m³/h    
- Cột áp: 29 - 1.8 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Firmly    
- Công suất: 30HP - 22kW    
- Lưu lượng: 30 - 420 m³/h    
- Cột áp: 30 - 6.9 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Firmly    
- Công suất: 25HP - 18.5kW    
- Lưu lượng: 30 - 420 m³/h    
- Cột áp: 26 - 4 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Firmly    
- Công suất: 25HP - 18.5kW    
- Lưu lượng: 30 - 360 m³/h    
- Cột áp: 28 - 9 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Daphovina    
- Công suất: 2HP - 1.5kW    
- Lưu lượng: Max 18m³/h    
- Cột áp: Max 32m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Daphovina    
- Công suất: 15HP - 11kW    
- Lưu lượng: Max 102m³/h    
- Cột áp: Max 20m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Daphovina    
- Công suất: 10HP - 7.5kW    
- Lưu lượng: Max 96m³/h    
- Cột áp: Max 15m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Daphovina    
- Công suất: 7HP - 5.5kW    
- Lưu lượng: Max 60m³/h    
- Cột áp: Max 15m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Mastra    
- Công suất: 1.5HP - 1.1kW    
- Lưu lượng: Max 56 m³/h    
- Cột áp: Max 15m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Mastra    
- Công suất: 0.2HP - 0.15kW    
- Lưu lượng: Max 15m³/h    
- Cột áp: Max 5.5m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Mastra    
- Công suất: 10HP - 7.5kW    
- Lưu lượng: Max 156 m³/h    
- Cột áp: Max 31m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Mastra    
- Công suất: 7.5HP - 5.5kW    
- Lưu lượng: Max 144 m³/h    
- Cột áp: Max 27 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    Liên hệ báo giá - Thương hiệu: APP    
- Công suất: 3HP - 2.2kW    
- Lưu lượng: Max 36m³/h    
- Cột áp: Max 8.5m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: APP    
- Công suất: 2HP - 1.5kW    
- Lưu lượng: Max 36m³/h    
- Cột áp: Max 8.5m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: APP    
- Công suất: 1.3HP - 1kW    
- Lưu lượng: Max 12m³/h    
- Cột áp: Max 8m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: APP    
- Công suất: 0.5HP - 0.4kW    
- Lưu lượng: Max 9m³/h    
- Cột áp: Max 6m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    

Máy bơm nước thải là gì? Đặc điểm, ứng dụng của bơm nước thải

Máy bơm nước thải hay máy bơm chìm nước thải, máy bơm tõm, máy bơm hút chất thải là một loại máy bơm nước chuyên dùng, được thiết kế để sử dụng để bơm hút nước thải.

Sản phẩm máy bơm này sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật là được chế tạo từ những vật liệu chắc chắn, có tính chống ăn mòn cao,có khả năng hút nước thải tốt, nhanh chóng, hoạt động ổn định trong môi trường nước.

Máy bơm nước thải | Bơm chìm nước thải chất lượng, giá rẻ

Hiện sản phẩm máy bơm này đang được ứng dụng rất trong cuộc sống hiện nay. Một số ứng dụng tiêu biểu của dòng máy bơm này đó là hút bùn đặc ao hồ, bơm xử lý nước thải sinh hoạt, sản xuất, bơm nước hố móng công trình, bơm nước xả máy lạnh, bơm thoát nước tầng hầm.

Tùy vào từng lĩnh vực sử dụng mà người dùng có thể chọn mua máy bơm hút nước thải sạch hay máy bơm nước thải bẩn, hút bùn đặc hay bùn loãng, hay chọn mua máy bơm nước thải đặt cạn hay máy bơm nước thải đặt chìm…

Đơn vị nhập khẩu và phân phối máy bơm tõm uy tín nhất hiện nay

Thái Hưng Phát – chuyên cung cấp các loại máy bơm nước thải, máy bơm thả chìm, máy bơm hút bùn, máy bơm thả tõm chất lượng, giá rẻ. Đáp ứng nhu cầu xử lý nước thải nhanh chóng trong các hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cũng như trong các khu công nghiệp, xây dựng…

Máy bơm nước thải | Bơm chìm nước thải chất lượng, giá rẻ

Với đội ngũ kỹ thuật tay nghề cao, Máy bơm nước Thái Hưng Phát chúng tôi có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng với cam kết :

    • Chất lượng máy bơm nước thải tốt nhất
    • Hỗ trợ, tư vấn miễn phí 24/7
    • Bảo hành sản phẩm chính hãng
    • Giao hàng đến tận chân công trình
    • Giá thành rẻ nhất thị trường

Liên hệ ngay Hotline 0906 222 114 – 0899 222 911 – 0849 099 888 của Thái Hưng Phát chúng tôi để được tư vấn tốt nhất nhé.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ Phần Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu Thái Hưng Phát