Sổ theo dõi vận hành máy bơm chữa cháy dùng để làm gì?

Theo điều 5.4 của QCVN 10: 2017/BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng) dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành vào ngày 06/02/2017 quy định cụ thể về chế độ ghi chép, theo dõi máy bơm nước chữa cháy thì cùng với việc lập các chứng từ theo chế độ kế toán dự trữ quốc gia phải lập sổ theo dõi vận hành máy bơm chữa cháy (gọi tắt là sổ bảo quản).

Sổ theo dõi vận hành máy bơm chữa cháy | QCVN 10: 2017/BTC
Sổ theo dõi vận hành máy bơm chữa cháy | QCVN 10: 2017/BTC

Sổ theo dõi vận hành máy bơm chữa cháy được quy định sử dụng để:

  • Dùng để ghi chép hàng ngày hoặc đột xuất về tình hình công tác bảo quản hàng hóa, diễn biến về số lượng, chất lượng. Sổ phải đóng dấu giáp lai, ghi đầy đủ các nội dung theo quy định, có đầy đủ các thành phần ký tên và đóng dấu;
  • Thủ kho bảo quản phải ghi chép đầy đủ các diễn biến về chất lượng, công việc bảo quản, các hư hỏng phát sinh và kết quả xử lý cho từng máy bơm nước chữa cháy trong quá trình lưu kho;
  • Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý hàng dự trữ quốc gia 02 lần/tháng; bộ phận kỹ thuật bảo quản đơn vị trực tiếp quản lý hàng dự trữ quốc gia 01 lần/tuần ghi chép tình hình diễn biến về số lượng, chất lượng và đánh giá công tác bảo quản máy bơm nước chữa cháy trong sổ bảo quản;
  • Ba tháng một lần, thủ trưởng đơn vị dự trữ quốc gia phải kiểm tra và ghi nhận xét đánh giá công tác bảo quản máy bơm nước chữa cháy vào sổ bảo quản.

Mẫu sổ theo dõi vận hành máy bơm chữa cháy

Để giúp người sử dụng dễ dàng trong quá trình theo dõi, vận hành, bảo quản máy bơm chữa cháy. Dưới đây, PCCC Thái Hưng Phát xin gửi tới các bạn “Mẫu sổ theo dõi vận hành máy bơm chữa cháy”. (Mẫu này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giao nhận (nhập, xuất), bảo quản và quản lý máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng) dự trữ quốc gia.)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu số 02

Ban hành kèm theo

Thông tư số 17/2021/TT-BCA

Ngày 05/02/2021

…(1)…

…(2)…

SỔ THEO DÕI HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY BƠM CHỮA CHÁY

(Năm ……….)

Loại máy bơm: …………………………………………………………….………………………………………….…..

Số động cơ: ………………………………………………………………….…………………………………………….

Số máy: ……………………………………………………………………………………………………………………

Đơn vị quản lý, sử dụng:…..………………………….……………….…………………………………………….…….

LÝ LỊCH MÁY

– Loại máy bơm: …………………………………..…..……………………..…..………..………………………………………..

– Số động cơ: ……………………………………..…………………………..…..…………………………………………….…..

– Số máy: ……………………………..……………….……………………..…..……………………………………………..…..

– Thời gian nhận: ………………………….……….………………………..…..…………………………………………….…..

– Thời gian ngừng hoạt động: ………..…..………..…..………..…..………..…..………………………………………………..

 

Ghi chú:

(1) Tên đơn vị cấp trên trực tiếp quản lý.

(2) Tên đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng.

 

BẢNG THỐNG KÊ TRANG B PHƯƠNG TIN KÈM THEO MÁY BƠM CHỮA CHÁY

Số TT

Tên gọi và quy cách

Đơn vị tính Số lượng kiểm kê theo từng thời gian

1/2023

                               

 

BẢNG THEO DÕI HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY BƠM CHỮA CHÁY

 

Ngày tháng năm Nội dung hoạt động (kể cả sự thay đổi) Thời gian hoạt động Nhiên liệu Tình trạng kỹ thuật Nguyên nhân hư hỏng Thời gian và biện pháp khắc phục Xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (ghi rõ họ tên, chức vụ)
Nổ máy tại chỗ (phút) Thời gian phun hút nước (phút) Đã lĩnh Tiêu thụ Còn lại
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ghi chú:

Sổ này có 100 trang, ghi chép theo dõi tình trạng kỹ thuật, hoạt động của máy bơm chữa cháy. Mỗi máy có một sổ riêng và ghi đúng các nội dung đã được quy định.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu số 03

Ban hành kèm theo

Thông tư số 17/2021/TT-BCA

Ngày 05/02/2021

…(1)…

…(2)…

SỔ THEO DÕI HOẠT ĐỘNG CỦA ……………(3)………….

(Năm ………….)

Loại máy: ………………………………………….……………………………………………………………………..

Số động cơ: ……………………………………………………………………………………………………………….

Số máy: ………………………………………………………………………………………………………………..…

Đơn vị quản lý, sử dụng:…..………………………….……………….………………………………………………….

LÝ LỊCH MÁY

– Loại máy: …………………………………..………..…..………..…..…………………………………………….…..

– Số động cơ: ……………………………………..………..………..…..………………………………………….……..

– Số máy: ……………………………..………………..…..………..…..…………………………………………….…..

– Thời gian nhận: ……………………………….……..…..………..…..…………………………………………………

– Thời gian ngừng hoạt động: …..………..…..………..…..………..…..…………………………………………….…..

 Ghi chú:

(1) Tên đơn vị cấp trên trực tiếp quản lý.

(2) Tên đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng.

(3) Phương tiện cơ giới khác theo quy định tại điểm đ, mục 1 Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP. Mỗi phương tiện có một sổ riêng và ghi đúng các nội dung theo cột mẫu.

 

BẢNG THEO DÕI HOẠT ĐỘNG CỦA ………………(3)……………….

 

Ngày tháng năm Nội dung hoạt động (kể cả sự thay đổi) Thời gian

hoạt động

Nhiên liệu Tình trạng kỹ thuật Nguyên nhân hư hỏng Thời gian và biện pháp khắc phục Xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (ghi rõ họ tên, chức vụ)
Nổ máy tại chỗ (phút) Nổ máy vận hành sử dụng (phút) Đã lĩnh Tiêu thụ Còn lại
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ghi chú:

Sổ này có 100 trang, ghi chép theo dõi tình trạng kỹ thuật, hoạt động của ……(3).….

Trên đây, Thái Hưng Phát đã giới thiệu đến Quý khách thông tin chi tiết về sổ theo dõi vận hành máy bơm chữa cháy. Nếu trong quá trình sử dụng, các bạn có bất cứ thắc mắc gì về sổ theo dõi cũng như các sản phẩm máy bơm chữa cháy, Quý khách hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn, hỗ trợ nhanh chóng nhất,

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ Phần Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu Thái Hưng Phát

5/5 - (2 bình chọn)
Thẻ:, , , ,

Trả lời