Tag Archives: Bệ quán tính là gì

Tìm hiểu về bệ quán tính bơm chữa cháy và tiêu chuẩn bệ quán tính

Tìm hiểu về bệ quán tính bơm chữa cháy và tiêu chuẩn bệ quán tính

Việc lắp đặt hệ thống bơm PCCC không chỉ cần đúng, đủ các loại bơm yêu cầu mà cần phải lắp đặt các trang thiết bị đi kèm, đảm bảo hệ thống đạt tiêu chuẩn PCCC. Trong đó, lắp đặt bệ quán tính bơm chữa cháy cũng là một trong những yêu cầu bắt buộc….