Hiển thị 17–22 của 22 kết quả

Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Firmly    
- Công suất: 3HP - 2.2kW    
- Lưu lượng: 3.6 - 8 - 16.8 m³/h    
- Cột áp: 77 - 65 -11 m    
- Xuất xứ: No Brand    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Firmly    
- Công suất: 3HP - 2.2kW    
- Lưu lượng: 2.4 - 6 - 13.2 m³/h    
- Cột áp: 83 - 76 -15 m    
- Xuất xứ: No Brand    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Firmly    
- Công suất: 3HP - 2.2kW    
- Lưu lượng: 2.4 - 6 - 8.4 m³/h    
- Cột áp: 122 - 88 -35 m    
- Xuất xứ: No Brand    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Firmly    
- Công suất: 2HP - 1.5kW    
- Lưu lượng: 2.4 - 13.2 m³/h    
- Cột áp: 56 - 11 m    
- Xuất xứ: No Brand    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Firmly    
- Công suất: 2HP - 1.5kW    
- Lưu lượng: 1.8 - 8.4 m³/h    
- Cột áp: 87 - 20 m    
- Xuất xứ: No Brand    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Firmly    
- Công suất: 1.5HP - 1.1kW    
- Lưu lượng: 1.2 - 6.8 m³/h    
- Cột áp: 88 - 30 m    
- Xuất xứ: No Brand    
- Bảo hành: 12 tháng