Bơm LEO

Hiển thị 1–8 của 44 kết quả

Liên hệ báo giá - Thương hiệu: LEO    
- Công suất: 4HP - 3kW    
- Lưu lượng: 6 - 27 m³/h    
- Cột áp: 33.5 - 16.5 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: LEO    
- Công suất: 2HP - 1.5kW    
- Lưu lượng: 6 - 18 m³/h    
- Cột áp: 23.7 - 16.2 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: LEO    
- Công suất: 3HP - 2.2kW    
- Lưu lượng: Max 500L/m    
- Cột áp: Max 34m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: LEO    
- Công suất: 2HP - 1.5kW    
- Lưu lượng: 2.1 - 19.8 m³/h    
- Cột áp: 19 - 2.5 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: LEO    
- Công suất: 1.5HP - 1.1kW    
- Lưu lượng: 2.1 - 16.2 m³/h    
- Cột áp: 14 - 2.5 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: LEO    
- Công suất: 4HP - 3kW    
- Lưu lượng: 12 - 71 m³/h    
- Cột áp: 19.8 - 10 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: LEO    
- Công suất: 3HP - 2.2kW    
- Lưu lượng: 12 - 66 m³/h    
- Cột áp: 17.3 - 7.2 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: LEO    
- Công suất: 2HP - 1.5kW    
- Lưu lượng: 12 - 60 m³/h    
- Cột áp: 14.3 - 6 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng