Bơm trục liền Stella

Hiển thị 1–8 của 30 kết quả

Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Stella    
- Công suất: 37kW - 50HP    
- Lưu lượng: 96 - 240 m3/h    
- Cột áp: 59.6 - 46.1 m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Stella    
- Công suất: 30kW - 40HP    
- Lưu lượng: 84 - 225 m3/h    
- Cột áp: 50.8 - 38.6 m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Stella    
- Công suất: 22.5kW - 30HP    
- Lưu lượng: 72 - 225 m3/h    
- Cột áp: 37.9 - 22.9 m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Stella    
- Công suất: 18.5kW - 25HP    
- Lưu lượng: 66 - 210 m3/h    
- Cột áp: 34.1 - 20.3 m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Stella    
- Công suất: 15kW - 20HP    
- Lưu lượng: 66 - 195 m3/h    
- Cột áp: 29.6 - 16.4 m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Stella    
- Công suất: 11kW - 15HP    
- Lưu lượng: 66 - 180 m3/h    
- Cột áp: 25.6 - 14.6 m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Stella    
- Công suất: 37kW - 50HP    
- Lưu lượng: 54 - 156 m3/h    
- Cột áp: 89.5 - 54 m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Stella    
- Công suất: 30kW - 40HP    
- Lưu lượng: 54 - 144 m3/h    
- Cột áp: 79.5 - 48.5 m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng