Bơm xử lý nước thải Stella

Hiển thị 1–8 của 36 kết quả

Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Stella    
- Công suất: 5.5kW - 7.5HP    
- Lưu lượng: 150 m³/h    
- Cột áp: 6 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Stella    
- Công suất: 90kW - 122HP    
- Lưu lượng: 750 - 830 m³/h    
- Cột áp: 25 - 60 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Stella    
- Công suất: 11kW - 15HP    
- Lưu lượng: 80 - 212 m³/h    
- Cột áp: 20 - 28 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Stella    
- Công suất: 15kW - 20HP    
- Lưu lượng: 80 - 222 m³/h    
- Cột áp: 25 - 36 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Stella    
- Công suất: 11kW - 15HP    
- Lưu lượng: 150 - 263 m³/h    
- Cột áp: 15 - 25 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Stella    
- Công suất: 18.5kW - 25HP    
- Lưu lượng: 150 - 351 m³/h    
- Cột áp: 25 - 33 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Stella    
- Công suất: 22kW - 30HP    
- Lưu lượng:  150 - 321 m³/h    
- Cột áp:  30 - 41 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Stella    
- Công suất: 30kW - 40HP    
- Lưu lượng: 150m³/h    
- Cột áp: 45m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng