Howaki

Hiển thị 1–8 của 26 kết quả

Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Howaki    
- Công suất: 30HP - 22kW    
- Lưu lượng: 42 - 132 m³/h    
- Cột áp: 65.5 - 45 m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Howaki    
- Công suất: 25HP - 18.5kW    
- Lưu lượng: 42 - 132 m³/h    
- Cột áp: 58.5 - 37 m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Howaki    
- Công suất: 20HP - 15kW    
- Lưu lượng: 42 - 126 m³/h    
- Cột áp: 51 - 30 m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Howaki    
- Công suất: 20HP - 15kW    
- Lưu lượng: 42 - 132 m³/h    
- Cột áp: 45.5 - 27 m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Howaki    
- Công suất: 15HP - 11kW    
- Lưu lượng: 42 - 132 m³/h    
- Cột áp: 38.5 -20 m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Howaki    
- Công suất: 10HP - 7.5kW    
- Lưu lượng: 42 - 120 m³/h    
- Cột áp: 30 - 14.5 m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Howaki    
- Công suất: 10HP - 7.5kW    
- Lưu lượng: 36 - 120 m³/h    
- Cột áp: 30.5 - 14 m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Howaki    
- Công suất: 7.5HP - 5.5kW    
- Lưu lượng: 36 - 114 m³/h    
- Cột áp: 25 - 10.4 m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng