Máy bơm chìm giếng khoan 4inch

Hiển thị 1–8 của 11 kết quả

Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Firmly    
- Công suất: 10HP - 7.5kW    
- Lưu lượng: 6 - 16.8 - 24 m³/h    
- Cột áp: 130 - 86 - 35 m    
- Xuất xứ: No Brand    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Firmly    
- Công suất: 7.5HP - 5.5kW    
- Lưu lượng: 6 - 16.8 - 24 m³/h    
- Cột áp: 103 - 66 - 25 m    
- Xuất xứ: No Brand    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Firmly    
- Lưu lượng: 3.6 - 10.8 - 16.8 m³/h    
- Cột áp: 158 - 101 - 15 m    
- Xuất xứ: No Brand    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Firmly    
- Công suất: 5.5HP - 4kW    
- Lưu lượng: 6 - 16.8 - 24 m³/h    
- Cột áp: 81 - 50 - 14 m    
- Xuất xứ: No Brand    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Firmly    
- Công suất: 5.5HP - 4kW    
- Lưu lượng: 3.6 - 10.8 - 16.8 m³/h    
- Cột áp: 118 - 77 - 13 m    
- Xuất xứ: No Brand    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Firmly    
- Công suất: 4HP - 3kW    
- Lưu lượng: 3.6 - 8 -16.8 m³/h    
- Cột áp: 96 - 78 - 12 m    
- Xuất xứ: No Brand    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Firmly    
- Công suất: 3HP - 2.2kW    
- Lưu lượng: 3.6 - 8 - 16.8 m³/h    
- Cột áp: 77 - 65 -11 m    
- Xuất xứ: No Brand    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Firmly    
- Công suất: 3HP - 2.2kW    
- Lưu lượng: 2.4 - 6 - 13.2 m³/h    
- Cột áp: 83 - 76 -15 m    
- Xuất xứ: No Brand    
- Bảo hành: 12 tháng