Máy bơm chìm nước thải 10HP

Hiển thị tất cả 6 kết quả

Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Stella    
- Công suất: 10HP - 7.5kW    
- Lưu lượng: 45 m³/h    
- Cột áp: 25 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Stella    
- Công suất: 10HP - 7.5kW    
- Lưu lượng: 100 m³/h    
- Cột áp: 15 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Stella    
- Công suất: 10HP - 7.5kW    
- Lưu lượng: 120 m³/h    
- Cột áp: 10 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Firmly    
- Công suất: 10HP - 7.5kW    
- Lưu lượng: 120 m³/h    
- Cột áp: 10 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Firmly    
- Công suất: 10HP - 7.5kW    
- Lưu lượng: 100 m³/h    
- Cột áp: 15 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Firmly    
- Công suất: 10HP - 7.5kW    
- Lưu lượng: 45 m³/h    
- Cột áp: 25 m    
- Xuất xứ: No Brand    
- Bảo hành: 12 tháng