máy bơm chữa cháy Pentax 15kw

Hiển thị tất cả 7 kết quả

Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 20HP - 15kW    
- Lưu lượng: 66 - 195 m³/h    
- Cột áp: 30.9 – 18.4 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 20HP - 15kW    
- Lưu lượng: 54 - 138 m³/h    
- Cột áp: 46.1 – 26.8 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 20HP - 15kW    
- Lưu lượng: 42 - 144 m³/h    
- Cột áp: 42.5 – 30.9 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 20HP - 15kW    
- Lưu lượng: 27 - 66 m³/h    
- Cột áp: 68.2 – 52.1 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 20HP - 15kW    
- Lưu lượng: 24 - 78 m³/h    
- Cột áp: 61.8 – 39.8 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 20HP - 15kW    
- Lưu lượng: 9 - 45 m³/h    
- Cột áp: 84.6 - 69 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 20HP - 15kW    
- Lưu lượng: 7.5 - 27 m³/h    
- Cột áp: 93.6 - 85.3 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng