Hiển thị 9–16 của 31 kết quả

Liên hệ báo giá - Thương hiệu: VNPY    
- Công suất: 15kW - 20HP    
- Lưu lượng: 66 - 195 m³/h    
- Cột áp: 29.6 - 16.4 m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: VNPY    
- Công suất: 11kW - 15HP    
- Lưu lượng: 66 - 180 m³/h    
- Cột áp: 25.6 - 14.6 m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: VNPY    
- Công suất: 37kW - 50HP    
- Lưu lượng: 54 - 156 m³/h    
- Cột áp: 89.5 - 54 m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: VNPY    
- Công suất: 30kW - 40HP    
- Lưu lượng: 54 - 144 m³/h    
- Cột áp: 79.5 - 48.5 m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: VNPY    
- Công suất: 18.5kW - 25HP    
- Lưu lượng: 54 - 132 m³/h    
- Cột áp: 49.5 - 38 m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: VNPY    
- Công suất: 15kW - 20HP    
- Lưu lượng: 54 - 132 m³/h    
- Cột áp: 44.8 - 32 m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: VNPY    
- Công suất: 15kW - 20HP    
- Lưu lượng: 42 - 144 m³/h    
- Cột áp: 40.6 - 29.8 m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: VNPY    
- Công suất: 11kW - 15HP    
- Lưu lượng: 42 - 144 m³/h    
- Cột áp: 34.6 - 21.1 m    
- Xuất xứ: Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng