Hiển thị 9–16 của 95 kết quả

Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 4HP - 3kW    
- Lưu lượng: 10.8 - 28.8 m³/h    
- Cột áp: 30.4 - 17.3 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 20HP - 15kW    
- Lưu lượng: 7.8 - 24 m³/h    
- Cột áp: 234 - 143 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 20HP - 15kW    
- Lưu lượng: 7.8 - 24 m³/h    
- Cột áp: 206 - 126 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 15HP - 11kW    
- Lưu lượng: 7.8 - 24 m³/h    
- Cột áp: 179 - 109 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 15HP - 11kW    
- Lưu lượng: 7.8 - 24 m³/h    
- Cột áp: 151 - 92.5 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 15HP - 11kW    
- Lưu lượng: 7.8 - 24 m³/h    
- Cột áp: 151 - 92.5 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 15HP - 11kW    
- Lưu lượng: 7.8 - 24 m³/h    
- Cột áp: 138 - 84 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 15HP - 11kW    
- Lưu lượng: 7.8 - 24 m³/h    
- Cột áp: 124 - 75.5 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng