Máy bơm Pentax 15kW

Hiển thị tất cả 7 kết quả

Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 20HP - 15kW    
- Lưu lượng: 66 - 195 m³/h    
- Cột áp: 30.7 - 17.2 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 20HP - 15kW    
- Lưu lượng: 54 - 132 m³/h    
- Cột áp: 46.3 - 28 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 20HP - 15kW    
- Lưu lượng: 42 - 144 m³/h    
- Cột áp: 40.6 - 29.8 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 20HP - 15kW    
- Lưu lượng: 27 - 78 m³/h    
- Cột áp: 70.8 - 50.5 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 20HP - 15kW    
- Lưu lượng: 24 - 78 m³/h    
- Cột áp: 58.3 - 38.8 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 20HP - 15kW    
- Lưu lượng: 9 - 48 m³/h    
- Cột áp: 86.3 - 67.9 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 20HP - 15kW    
- Lưu lượng: 7.5 - 30 m³/h    
- Cột áp: 92.5-66 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng