Hiển thị 9–16 của 34 kết quả

Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 7HP - 5.2kW    
- Lưu lượng: 3,6 - 14,4 m³/h    
- Cột áp: 133,4 - 42,8 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 10HP - 7.4kW    
- Lưu lượng: 2,4 - 9,6 m³/h    
- Cột áp: 240,9 - 154,5 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 9.5HP - 7kW    
- Lưu lượng: 2,4 - 9,6 m³/h    
- Cột áp: 216,9 - 135 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 9HP - 6.6kW    
- Lưu lượng: 2,4 - 9,6 m³/h    
- Cột áp: 192,7 - 123,8 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 8HP - 5.9kW    
- Lưu lượng: 2,4 - 9,6 m³/h    
- Cột áp: 168,5 - 105 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 7.5HP - 5.5kW    
- Lưu lượng: 2,4 - 9,6 m³/h    
- Cột áp: 144,5 - 90 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 6HP - 4.4kW    
- Lưu lượng: 1.8 - 7.2 m³/h    
- Cột áp: 216.2 - 114.3 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 5.5HP - 4kW    
- Lưu lượng: 1.8 - 7.2 m³/h    
- Cột áp: 194.4 - 102.1 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng