Hiển thị 9–16 của 18 kết quả

Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Sealand    
- Công suất: 5.5HP - 4kW    
- Lưu lượng: 1.2 - 21 m³/h    
- Cột áp: 182 - 123 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Sealand    
- Công suất: 4HP - 3kW    
- Lưu lượng: 1.2 - 21 m³/h    
- Cột áp: 133 - 90 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Sealand    
- Công suất: 3HP - 2.2kW    
- Lưu lượng: 1.2 - 21 m³/h    
- Cột áp: 97 - 66 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Sealand    
- Công suất: 2HP - 1.5kW    
- Lưu lượng: 1.2 - 21 m³/h    
- Cột áp: 67 - 45 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Sealand    
- Công suất: 1.5HP - 1.1 kW    
- Lưu lượng: 1.2 - 21 m³/h    
- Cột áp: 48 - 33 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Sealand    
- Công suất: 3HP - 2.2kW    
- Lưu lượng: 1.2 - 21 m³/h    
- Cột áp: 184 - 148 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Sealand    
- Công suất: 3HP - 2.2kW    
- Lưu lượng: 1.2 - 21 m³/h    
- Cột áp: 184 - 148 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Sealand    
- Công suất: 2HP - 1.5kW    
- Lưu lượng: 1.2 - 21 m³/h    
- Cột áp: 127 - 102 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng