Bơm chìm nước thải Mastra

Hiển thị 1–8 của 11 kết quả

Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Mastra    
- Công suất: 1.5HP - 1.1kW    
- Lưu lượng: Max 56 m³/h    
- Cột áp: Max 15m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Mastra    
- Công suất: 0.2HP - 0.15kW    
- Lưu lượng: Max 15m³/h    
- Cột áp: Max 5.5m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Mastra    
- Công suất: 10HP - 7.5kW    
- Lưu lượng: Max 156 m³/h    
- Cột áp: Max 31m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Mastra    
- Công suất: 7.5HP - 5.5kW    
- Lưu lượng: Max 144 m³/h    
- Cột áp: Max 27 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Mastra    
- Công suất: 5HP - 3.7kW    
- Lưu lượng: Max 128 m³/h    
- Cột áp: Max 23 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Mastra    
- Công suất: 3HP - 2.2kW    
- Lưu lượng: Max 80 m³/h    
- Cột áp: Max 16m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Mastra    
- Công suất: 2HP - 1.5kW    
- Lưu lượng: Max 64 m³/h    
- Cột áp: Max 16 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Mastra    
- Công suất: 1HP - 0.75kW    
- Lưu lượng: Max 48m³/h    
- Cột áp: Max 12m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng