Bơm nước nóng

Hiển thị 1–8 của 32 kết quả

Liên hệ báo giá - Thương hiệu: CNP    
- Công suất: 5.5HP - 4kW    
- Lưu lượng: 10 - 28 m³/h    
- Cột áp: 39,5 - 23 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: CNP    
- Công suất: 3HP - 2.2kW    
- Lưu lượng: 10 - 28 m³/h    
- Cột áp: 27 - 14,5 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: CNP    
- Công suất: 1.5HP - 1.1kW    
- Lưu lượng: 10 - 28 m³/h    
- Cột áp: 13,5 - 6 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: CNP    
- Công suất: 4HP - 3kW    
- Lưu lượng: 8 -22 m³/h    
- Cột áp: 38 - 25 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: CNP    
- Công suất: 3HP - 2.2kW    
- Lưu lượng: 8 -22 m³/h    
- Cột áp: 24,5 - 16 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: CNP    
- Công suất: 1.5HP - 1.1kW    
- Lưu lượng: 8 -22 m³/h    
- Cột áp: 12 - 6 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: CNP    
- Công suất: 4HP - 3kW    
- Lưu lượng: 7 - 16 m³/h    
- Cột áp: 60 - 35 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: CNP    
- Công suất: 3.3HP - 2.4kW    
- Lưu lượng: 7 - 16 m³/h    
- Cột áp: 47 - 27,5 m    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng