máy bơm ly tâm trục đứng Pentax

Hiển thị 1–8 của 34 kết quả

Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 20HP - 50HP    
- Lưu lượng: Max 90m³/h    
- Cột áp: Max 188m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 15HP - 50HP    
- Lưu lượng: Max 60m³/h    
- Cột áp: Max 252m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 10HP - 30HP    
- Lưu lượng: Max 39m³/h    
- Cột áp: Max 214.6m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 7.5HP - 20HP    
- Lưu lượng: Max 27m³/h    
- Cột áp: Max 227.2m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 10HP - 7.5kW    
- Lưu lượng: 3,6 - 14,4 m³/h    
- Cột áp: 227,2 - 84,4 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 9.5HP - 7kW    
- Lưu lượng: 3,6 - 14,4 m³/h    
- Cột áp: 202,1 - 72,9 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 9HP - 6.6kW    
- Lưu lượng: 3,6 - 14,4 m³/h    
- Cột áp: 180,9 - 67,7 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 7.5HP - 5.5kW    
- Lưu lượng: 3,6 - 14,4 m³/h    
- Cột áp: 155,6 - 49,4 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng