Tag Archives: Thiết bị thử tải máy phát điện

Tại sao cần thử tải máy phát điện trước khi mua và sau khi bảo trì?

Tại sao cần thử tải máy phát điện trước khi mua và sau khi bảo trì

Kiểm tra thử tải máy phát điện quan trọng như thế nào? Máy phát điện được sản xuất ra với mục đích chính là cung cấp nguồn điện cho các thiết bị máy móc hoạt động trong trường hợp sự cố mất điện xảy ra. Chính vì vậy, để đảm bảo không có sự cố…