Hiển thị 25–32 của 34 kết quả

Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 9.2HP - 6.8kW    
- Lưu lượng: 6 - 24 m³/h    
- Cột áp: 115,6 - 39,1 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 9HP - 6.6kW    
- Lưu lượng: 6 - 24 m³/h    
- Cột áp: 103,6 - 38,3 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 7.5HP - 5.5kW    
- Lưu lượng: 6 - 24 m³/h    
- Cột áp: 92.6 - 34.3 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 5.5HP - 4kW    
- Lưu lượng: 3.6 - 15.6 m³/h    
- Cột áp: 111 - 20.1 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 5.5HP - 4kW    
- Lưu lượng: 2.4 - 10.2 m³/h    
- Cột áp: 123,8 - 61 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 4HP - 3kW    
- Lưu lượng: 2.4 - 10.2 m³/h    
- Cột áp: 96,1 - 43 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 3HP - 2.2kW    
- Lưu lượng: 2.4 - 10.2 m³/h    
- Cột áp: 71,5 - 26,7 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Pentax    
- Công suất: 3.5HP - 2.6kW    
- Lưu lượng: 2.4 - 10.2 m³/h    
- Cột áp: 83,3 - 32,2 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng