Tag Archives: Các loại kích từ máy phát điện

Tầm quan trọng của hệ thống kích từ máy phát điện

Tầm quan trọng của hệ thống kích từ máy phát điện

Hệ thống kích từ máy phát điện là gì? Hệ thống kích từ máy phát điện là một hệ thống đảm nhiệm chức năng tạo ra dòng điện một chiều, để có thể tạo ra từ trường của Rotor. Đây là một hệ thống có vai trò quan trọng để máy phát điện tạo ra…