Hiển thị 9–16 của 29 kết quả

Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara - Indonesia    
- Công suất: 16.5kW, 22kW    
- Lưu lượng: 24 - 93.9 m³/h    
- Cột áp: 94.9 - 54.1 m    
- Xuất xứ: Lắp ráp tại Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara - Indonesia    
- Công suất: 30kW    
- Lưu lượng: 48 - 248 m³/h    
- Cột áp: 47.5 - 21.5 m    
- Xuất xứ: Lắp ráp tại Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara - Indonesia    
- Công suất: 30kW, 37kW, 45kW    
- Lưu lượng: 48 - 180m³/h    
- Cột áp: 98.8 - 55 m    
- Xuất xứ: Lắp ráp tại Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara - Indonesia    
- Công suất: 18.5kW, 22kW    
- Lưu lượng: 48 - 179 m³/h    
- Cột áp: 34.8 - 31.9 m    
- Xuất xứ: Lắp ráp tại Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara - Indonesia    
- Công suất: 7.5kW, 11kW, 15kW    
- Lưu lượng: 48 - 168 m³/h    
- Cột áp: 39.4 - 24.4 m    
- Xuất xứ: Lắp ráp tại Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara - Indonesia    
- Công suất: 16.5kW, 22kW    
- Lưu lượng: 24 - 93.9 m³/h    
- Cột áp: 94.9 - 54.1 m    
- Xuất xứ: Lắp ráp tại Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara - Indonesia    
- Công suất: 11kW, 15kW    
- Lưu lượng: 24 - 91.2 m³/h    
- Cột áp: 63.1 - 34.4 m    
- Xuất xứ: Indonesia    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara - Indonesia    
- Công suất: 5.5kW, 7,5kW    
- Lưu lượng: 14 - 93 m³/h    
- Cột áp: 42.2 - 18.4 m    
- Xuất xứ: Lắp ráp tại Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng