Hiển thị 17–24 của 29 kết quả

Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara - Indonesia    
- Công suất: 11kW, 15kW    
- Lưu lượng: 12- 45 m³/h    
- Cột áp: 92.2 - 54.6 m    
- Xuất xứ: Lắp ráp tại Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara - Indonesia    
- Công suất: 3.7kW, 5.5kW, 7,5kW    
- Lưu lượng: 6 - 45 m³/h    
- Cột áp: 57.1 - 33.5 m    
- Xuất xứ: Lắp ráp tại Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara - Indonesia    
- Công suất: 2.2kW, 3.7kW, 5.5kW    
- Lưu lượng: 6 - 30 m³/h    
- Cột áp: 58.6 - 32 m    
- Xuất xứ: Lắp ráp tại Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara - Indonesia    
- Công suất: 55kW    
- Lưu lượng: 48 - 313 m³/h    
- Cột áp: 68.4 - 34.4 m    
- Xuất xứ: Lắp ráp tại Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara - Indonesia    
- Công suất: 30kW    
- Lưu lượng: 48 - 248 m³/h    
- Cột áp: 47.5 - 21.5 m    
- Xuất xứ: Lắp ráp tại Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara - Indonesia    
- Công suất: 30kW, 37kW, 45kW    
- Lưu lượng: 48 - 180m³/h    
- Cột áp: 98.8 - 55 m    
- Xuất xứ: Lắp ráp tại Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara - Indonesia    
- Công suất: 18.5kW, 22kW    
- Lưu lượng: 48 - 179 m³/h    
- Cột áp: 34.8 - 31.9 m    
- Xuất xứ: Lắp ráp tại Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara - Indonesia    
- Công suất: 7.5kW, 11kW, 15kW    
- Lưu lượng: 48 - 168 m³/h    
- Cột áp: 39.4 - 24.4 m    
- Xuất xứ: Lắp ráp tại Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng