Hiển thị 25–29 của 29 kết quả

Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara - Indonesia    
- Công suất: 55kW, 75kW    
- Lưu lượng: 24 - 93.9 m³/h    
- Cột áp: 155.1 - 111.4 m    
- Xuất xứ: Lắp ráp tại Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara - Indonesia    
- Công suất: 11kW, 15kW    
- Lưu lượng: 24 - 91.2 m³/h    
- Cột áp: 63.1 - 34.4 m    
- Xuất xứ: Indonesia    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara - Indonesia    
- Công suất: 5.5kW, 7,5kW    
- Lưu lượng: 14 - 93 m³/h    
- Cột áp: 42.2 - 18.4 m    
- Xuất xứ: Lắp ráp tại Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara - Indonesia    
- Công suất: 11kW, 15kW    
- Lưu lượng: 12- 45 m³/h    
- Cột áp: 92.2 - 54.6 m    
- Xuất xứ: Lắp ráp tại Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara - Indonesia    
- Công suất: 3.7kW, 5.5kW, 7,5kW    
- Lưu lượng: 6 - 45 m³/h    
- Cột áp: 57.1 - 33.5 m    
- Xuất xứ: Lắp ráp tại Việt Nam    
- Bảo hành: 12 tháng