Hiển thị 17–24 của 57 kết quả

Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 5.5HP - 4kW    
- Lưu lượng: 15 - 57 m³/h    
- Cột áp: 26,3 - 9.9 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 3HP - 2.2kW    
- Lưu lượng: 12 - 42 m³/h    
- Cột áp: 20.8 - 8.3 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 2HP - 1.5kW    
- Lưu lượng: 9 - 36 m³/h    
- Cột áp: 17.5 - 6.6 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 5HP - 3.7kW    
- Lưu lượng: 9 - 36 m³/h    
- Cột áp: 35.3 - 18.6 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 3HP - 2.2kW    
- Lưu lượng: 9 - 33 m³/h    
- Cột áp: 25.2 - 9.4 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 2HP - 1.5kW    
- Lưu lượng: 6 - 24 m³/h    
- Cột áp: 22.3 - 8.5 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 5.5HP - 4kW    
- Lưu lượng: 12 - 60 m³/h    
- Cột áp: 23 - 6.9 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 3HP - 2.2kW    
- Lưu lượng: 9 - 45 m³/h    
- Cột áp: 17.5 - 6.6 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng