Hiển thị 41–48 của 57 kết quả

Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 7.5HP - 5.5kW    
- Lưu lượng: 24 - 96 m³/h    
- Cột áp: 21.1 - 12.3 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 10HP - 7.5kW    
- Lưu lượng: 36 - 144 m³/h    
- Cột áp: 20.8 - 11.4 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 7.5HP - 5.5kW    
- Lưu lượng: 36 - 132 m³/h    
- Cột áp: 16 - 8.8 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 50HP - 37kW    
- Lưu lượng: 150 - 450 m³/h    
- Cột áp: 35.8 - 19.1 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 20HP - 15kW    
- Lưu lượng: 120 - 330 m³/h    
- Cột áp: 20.1 - 11.5 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 30HP - 22kW    
- Lưu lượng: 72 - 252 m³/h    
- Cột áp: 34.5 - 18.8 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 25HP - 18.5kW    
- Lưu lượng: 72 - 240 m³/h    
- Cột áp: 29.4 - 16.8 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 20HP - 15kW    
- Lưu lượng: 72 - 228 m³/h    
- Cột áp: 27 - 15 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng