Hiển thị 49–56 của 57 kết quả

Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 15HP - 11kW    
- Lưu lượng: 72 - 216 m³/h    
- Cột áp: 20.8 - 11.7 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 10HP - 7.5kW    
- Lưu lượng: 60 - 204 m³/h    
- Cột áp: 17 - 7.7 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 20HP - 15kW    
- Lưu lượng: 48 - 168 m³/h    
- Cột áp: 32 - 18.5 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 15HP - 11kW    
- Lưu lượng: 48 - 156 m³/h    
- Cột áp: 27.3 - 15.1 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 5HP - 3.7kW    
- Lưu lượng: 30 - 114 m³/h    
- Cột áp: 14.1 - 5 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 5HP - 3.7kW    
- Lưu lượng: 12 - 72 m³/h    
- Cột áp: 18.7 - 10.4 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 3HP - 2.2kW    
- Lưu lượng: 12 - 72 m³/h    
- Cột áp: 14.7 - 4 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 2HP - 1.5kW    
- Lưu lượng: 12 - 57 m³/h    
- Cột áp: 12.2 - 3 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng