Hiển thị 17–24 của 95 kết quả

Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 10HP - 7.5kW    
- Lưu lượng: 7.8 - 24 m³/h    
- Cột áp: 110 - 67 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 10HP - 7.5kW    
- Lưu lượng: 7.8 - 24 m³/h    
- Cột áp: 96.5 - 58.5 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 7.5HP - 5.5kW    
- Lưu lượng: 7.8 - 24 m³/h    
- Cột áp: 82.5 - 50.5 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 7.5HP - 5.5kW    
- Lưu lượng: 7.8 - 24 m³/h    
- Cột áp: 82.5 - 50.5 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 7.5HP - 5.5kW    
- Lưu lượng: 7.8 - 24 m³/h    
- Cột áp: 69 - 42 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 5.5HP - 4kW    
- Lưu lượng: 7.8 - 24 m³/h    
- Cột áp: 55 - 33.6 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 4HP - 3kW    
- Lưu lượng: 7.8 - 24 m³/h    
- Cột áp: 41.5 - 25.2 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 3HP - 2.2kW    
- Lưu lượng: 7.8 - 24 m³/h    
- Cột áp: 27.5 - 16.8 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng