Hiển thị 41–48 của 257 kết quả

Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 10HP - 7.5kW    
- Lưu lượng: 4.5 - 15 m³/h    
- Cột áp: 201 - 93.5 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 10HP - 7.5kW    
- Lưu lượng: 4.5 - 15 m³/h    
- Cột áp: 169 - 78.5 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 7.5HP - 5.5kW    
- Lưu lượng: 4.5 - 15 m³/h    
- Cột áp: 159 - 73.5 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 7.5HP - 5.5kW    
- Lưu lượng: 4.5 - 15 m³/h    
- Cột áp: 148 - 6835 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 7.5HP - 5.5kW    
- Lưu lượng: 4.5 - 15 m³/h    
- Cột áp: 127 - 59 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 5.5HP - 4kW    
- Lưu lượng: 4.5 - 15 m³/h    
- Cột áp: 116 - 54 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 5.5HP - 4kW    
- Lưu lượng: 4.5 - 15 m³/h    
- Cột áp: 106 - 49 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 5.5HP - 4kW    
- Lưu lượng: 4.5 - 15 m³/h    
- Cột áp: 95.5 - 44 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng