Hiển thị 73–80 của 257 kết quả

Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 3HP - 2.2kW    
- Lưu lượng: 2.4 - 7.8 m³/h    
- Cột áp: 72 - 41 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 2HP - 1.5kW    
- Lưu lượng: 2.4 - 7.8 m³/h    
- Cột áp: 63 - 35.7 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 2HP - 1.5kW    
- Lưu lượng: 2.4 - 7.8 m³/h    
- Cột áp: 54 - 30.6 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 1.5HP - 1.1kW    
- Lưu lượng: 2.4 - 7.8 m³/h    
- Cột áp: 45 - 25.5 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 5.5HP - 4kW    
- Lưu lượng: 10.8 - 28.8 m³/h    
- Cột áp: 46 - 26.2 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 4HP - 3kW    
- Lưu lượng: 1.2 - 4.5 m³/h    
- Cột áp: 204 - 121 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 4HP - 3kW    
- Lưu lượng: 1.2 - 4.5 m³/h    
- Cột áp: 190 - 113 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 4HP - 3kW    
- Lưu lượng: 1.2 - 4.5 m³/h    
- Cột áp: 176 - 104 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng