Hiển thị 81–88 của 95 kết quả

Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 15HP - 11kW    
- Lưu lượng: 12 - 42 m³/h    
- Cột áp: 71 - 58 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 10HP - 7.5kW    
- Lưu lượng: 12 - 42 m³/h    
- Cột áp: 56.5 - 45 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 7.5HP - 5.5kW    
- Lưu lượng: 12 - 42 m³/h    
- Cột áp: 46 - 33 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 5.5HP - 4kW    
- Lưu lượng: 12 - 42 m³/h    
- Cột áp: 38 - 25 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 3HP - 2.2kW    
- Lưu lượng: 12 - 42 m³/h    
- Cột áp: 26 - 13 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 7.5HP - 5.5kW    
- Lưu lượng: 6 - 20 m³/h    
- Cột áp: 67.6 - 56 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 5.5HP - 4kW    
- Lưu lượng: 6 - 20 m³/h    
- Cột áp: 53 - 40.5 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng    
Liên hệ báo giá - Thương hiệu: Ebara    
- Công suất: 3HP - 2.2kW    
- Lưu lượng: 6 - 20 m³/h    
- Cột áp: 34.5 - 25.5 m    
- Xuất xứ: Italy    
- Bảo hành: 12 tháng