Máy Phát Điện Chạy Dầu

Hiển thị 9–16 của 160 kết quả

480.000.000 VNĐ - Thương hiệu: BAMBOO    
- Công suất: 120kW/150kVA    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
3.110.000 VNĐ - Thương hiệu: BAMBOO    
- Công suất: 910kW/ 1.136kVA    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
1.130.000 VNĐ - Thương hiệu: BAMBOO    
- Công suất: 400kW/ 500kVA    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
1.050.000 VNĐ - Thương hiệu: BAMBOO    
- Công suất: 400kW/ 500kVA    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
515.000.000 VNĐ - Thương hiệu: BAMBOO    
- Công suất: 160kW/200kVA    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
550.000.000 VNĐ - Thương hiệu: BAMBOO    
- Công suất: 144kW/180kVA    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
945.000.000 VNĐ - Thương hiệu: BAMBOO    
- Công suất: 360kW/450kVA    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng    
502.000.000 VNĐ - Thương hiệu: BAMBOO    
- Công suất: 128kW/160kVA    
- Xuất xứ: Trung Quốc    
- Bảo hành: 12 tháng